Tjänster

Macintosh

I macintoshmiljö hanterar jag operativsystemet OS X.  Hårdvara samt mjukvara och nätverk. Kan även felsöka typsnittsproblem och andra systemrelaterade problem.

Behöver du hjälp med uppdateringar av system eller andra installationer går det också bra.

WWW

Hemsidor kan byggas på många olika sätt och vilket som passar just dig är beroende på vad sidan skall användas till. Skall hemsidan bara vara en presentation av dig och ditt företag räcker det antagligen med en enkel *statisk sida som kanske uppdateras någon gång per år. Skall hemsidan fungera som en presentation av nyheter ändras genast förutsättningarna. Då behövs en *dynamisk hemsida byggd med hjälp av scriptspråk och databaser. Till de dynamiska sidorna kan även ett administrationsgränssnitt byggas så att du som kund själv kan uppdatera dina sidor. Jag använder mig av scriptspråket *PHP samt databasen *MySQL som är beprövade teknologier inom *WWW.